MENÜ
Kerner Mariann - Idézet gyűjtemény
"Ébredj rá, hogy minden csak addig tart, amíg igazán jó.
A vég egy új, jobb jövő kezdete, nem pedig büntetés."

"Amikor megszülettem, annyira meglepődtem, hogy nem szólaltam meg másfél évig."
idézet Gracie Allentől gyermekszületésre

 

"A világ minden gyermekkel újra kezdődik…"
Henry David Thoreau

 


 


"Mindig adj jóéjt puszit a gyermekeidnek, még akkor is, ha már alszanak."
H. Jackson Brown

 

"Mielőtt megházasodtam hat elméletem volt a helyes gyermeknevelésről. Most hat gyermekem van, és nincs egyetlen elméletem sem."
John Wilmot


"A gyermekek mindig problémásabbak, mint gondolnád – ugyanakkor sokkal csodálatosabbak."
Charles Osgood

 

"A baba a szerelmet erősebbé, a nappalt rövidebbé, az éjszakát hosszabbá, a pénztárcát kisebbé, az otthont boldogabbá, a ruhát gyűröttebbé, a múltat semmissé és a jövőt tartalmasabbá teszi."
ismeretlen

"Amennyiben a gyermeked gyönyörű és tökéletes, soha nem sír vagy lármázik, terv szerint elalszik és kérésre böffent, mindig egy kisangyal –, akkor te csak a nagymama lehetsz."
Theresa Bloomingdale


Beney Zsuzsa: Anya dúdolja


Azt kérdezed tőlem 
hogyan vártalak?

Mint az éjszakára 
fölvirrad a nap, 
mint a délutánra 
jön az alkonyat, 
mint ha szellő jelzi 
a förgeteget- 
ezer pici jelből 
tudtam jöttödet.


Mint tavaszi reggel 
a nap sugarát, 
fagyos téli este 
jégcsap illatát, 
mint az alma ízét, 

tejet, kenyeret- 
pedig nem is láttalak még, 
úgy ismertelek.


Mint a fény az árnyat, 
záport a virág, 
mint patak a medrét, 
madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel 
a fák az eget- 
mindenkinél jobban téged 
így szerettelek.

"Van-e varázslatosabb
szépség a világon,
mint egy fiatal anya,
akinek szép gyermek
simul karjához."

(Ivan Szergejevics Turgenyev)

 

"Üdvezellek, lelkem szép kis ága,
Üdvezellek, édes magzatom!
Sírásodnak bánatos zajába
Beleolvad örvendő dalom.
Kis parányom, milyen nagy örömmel
Állok itt és nézem képedet!
Kell-e még pap? örömkönnyeimmel
Keresztellek én meg tégedet.
Csillagász lett végre is belőlem,
Itten állok csillagom előtt,
Arcvonásit hosszasan szemlélem,
S találgatom a távol jövőt."

(Petőfi Sándor)

 

"Rád gondolok, te csöppnyi ismeretlen,
ki élsz már, bár még nem vagy a világon,
ki vagy már, noha lényed még titok,
éber valóság s mégis félig álom .,
rád gondolok, míg jöttöd várva várom.
Ha sejtenéd, mi ez a néhány óra!
Ha sejtenéd, mi nékünk és neked!

Ez az, mikor már nem embrióra
tekintünk rád . már ember a neved!
Ember, ki a fejlődés kezéből
átvette már a talentumokat .
Szobor, mely várja fölszakadni leplét,
még ki nem mondott zengő gondolat.
De hát mit tudhatsz erről, te kisember!
Csak én csodálom lám az életet,
én ujjongok fel, hogy már él az ember,
amikor még meg sem született!
Él, él az ember, még mindenek előtte
az anyakönyvbe írnák a nevét .
túl minden szürke földi valóságon
félig való csak, félig édes álom .
él az ember! Körötte ős setét.
Sötét az őrző anyaméh sötétje,
az idő méhének ősmelege .
öröktől fogva abban él a lélek:
az Isten hasonmása, gyermeke .
Csodás titok! . E zengő égi titkot,
csöpp ismeretlen, köszönöm neked!
A bizonyosságot, hogy él az ember,
amikor még meg sem született!
A születés nem kezdete a létnek,
csak bizonyossága annak, hogy vagyunk,
megmutatjuk magunkat: íme, élek!
és hogy tovább élhessünk: meghalunk."

(Kiss Jenő: Míg jöttöd várom)

"Azért, mert szerettek, jöttem a világra
Lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig, igaz szeretettel
A kincsetek vagyok: kicsi kincs, de ember."

 

"Ki a homályba bevilágolsz,
Sivatagban vezetve lángolsz,
Ki a ködön túl élsz az égben,
Ragyogj fölöttem minden éjen!

Az árnyak titkosan közelgnek,
Kétsége megnő a szívemnek,
Mint a homály, miként az éjjel,
Te űzd fényeddel szanaszéjjel!

Az égen csillagok lobognak
Visszfényei örök napodnak.
Szívemben is -- mint csillag égen,
A te örök visszfényed égjen!"

(Juhász Gyula)

 

"Amíg benned éltem,
Bölcsőm volt a tested,
Befelé figyelve
Kívánságom lested.
Hívogató élmény
Érzem, hogy közeleg,
Segítsetek, kérlek,
Hadd menjek közelebb.
Mikor megszülettem,
Bár szemedet láttam,
Bevallom most már,
Kicsit visszavágytam.
S egy halk szavú asszony
Meghallván a vágyam,
Apa mellkasára
Odafektet lágyan.
Ám te megnyugtatón
Karjaidba vettél,
Felkínálva emlőd,
Csendben megetettél.
Hogy míg átöleli
Kicsiny hasonmását,Boldogan hallgassam
Szíve dalolását.
Lassan tisztult a kép,
Erősítve bennem
Keserédes érzést:
Íme, megszülettem.
Meleg tenyerével
Simogatja bőröm,
Ha elszenderednék,
Most ő lenne őröm.Születtem embernek,Eredendőn jónak,
Erre a világra
Földi halandónak.
Megpihen a test, és
Ünnepel a lélek,
Gondolatban anyaFestett ilyen képet.
Megjöttem, itt vagyok,
Éppen körülnézek.
S egy ismerős szempárt
Felismerni vélek.
Olyan jó így együtt
Feküdni az ágyban,
Mama pocakjában
Ilyen álmot láttam.

Békés biztonságban
Indul földi létem,
Hálásan köszönöm
Csendes születésem."

(M. Ambrus Kinga: Egy újszülött vallomása)

Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek…

Mikor a gyermek gőgicsél,

az Isten-tudja, mit beszél!

Csak mosolyog és integet…

Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?

S mint virággal az esti szél,

az anyja vissza úgy beszél,

oly lágyan, oly édesen…

De őt nem érti senki sem.

Hogy mit beszélnek oly sokat,

apának tudni nem szabad:

Az égi nyelv ez. Mély titok.

Nem értik, csak az angyalok.

 


"Gyereket akarni igen nagy elhatározás.Úgy dönt az ember,hogy élete végéig a testén kívül dobogjon a szíve."

Elizabeth Stone

 

"A baba a szerelmet erősebbé, a nappalt rövidebbé, az éjszakát hosszabbá, a pénztárcát kisebbé, az otthont boldogabbá, a ruhát gyűröttebbé, a múltat semmissé és a jövőt tartalmasabbá teszi."

"A két legnagyobb dolog,amit a gyermekeinknek adhatunk:a gyökerek és a szárnyak."

 

"

Óriásként, felhők
közül, félszegen
hajlok rád köszöntőn,
köszöntlek e földön,
pici idegen!

Illyés Gyula"

 

"Mikor megszületik egy várva-várt gyermek,
A élet dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,
Új fénnyel ragyognak a világba hárman."

 


"Száz közt, százezer közt,azon hirtelen, akármi a próba, megismertem volna: Ezt küldték nekem! Itten vagy Te otthon most és mindenkoron, itt bontja ki minden értékedet Isten, drága csomagom!"

Juhász Gyula: Újszülött


"Minden, amit valaha írtak, festettek vagy faragtak, bármilyen nagyszerű, remek, tökéletes is legyen - rideg és otromba, ha összehasonlítod egy élő gyermekkel. Óriási kincset tartasz a karodban, amely becsesebb és értékesebb bármi másnál a földön."

Pamela Dugdale

 


"Kicsi rózsabimbó,
élted hajnalán
szunnyadozz csak párnád
hófehér haván.
Ringat jó anyácskád,
ezer gondja van rád,
féltő szívvel virraszt
sok-sok éjszakán.

Csanádi Imre"

 

 

 

 

 


 

"Kicsi az én szívem, kicsike darabka,
Édesanyáméból úgy van kiszakítva,
Azért siet oda, azért szeret ottan,
Ahol ez a két szív újra összedobban."

 


 
 

Asztali nézet