MENÜ
Kerner Mariann - Idézet gyűjtemény
"Ébredj rá, hogy minden csak addig tart, amíg igazán jó.
A vég egy új, jobb jövő kezdete, nem pedig büntetés."

"A családban a legcsodálatosabb dolog az,hogy bár hibázik az ember, a család mindig mögötte áll,hisz a vér kötelez de a legfontosabb mégis az,hogy a szeretet ami összeköt,megbocsát."

„A család olyan szó, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, az a hely, ahová hazamehetünk, amelyben felnőhetünk..., amelyből kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá és belekapaszkodhatunk..., mert amit ott hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és a szívünkben..., az emlékek színes szoborként egy életre belénk vésődnek, apró, csillogó színű szilánkokból, amelyek némelyike ugyan haloványabb, sőt néha egészen elhalványul, olyannyira, hogy már-már elfelejtjük..., ám teljesen sohasem merülnek feledésbe. Ez az a hely, ahol elkezdődik az életünk, és ott szeretnénk, ha véget érne.”


„Bízz a családodban!

Higgy a szeretet erejében-

ez a legsokszínűbb,

legfontosabb érzelem!

Higgy önmagadban

és tudd, hogy szeretnek!”

/Susan Poles Schutz/

 

„Választásaid annyira mások,

mint ahogy én választanék.

Mennyi álmot álmodtam neked,

Tökéletesnek szerettem volna látni életed.

Oly sok nehézség árán tanultad meg,

milyen az élet.

De talán ez az egyetlen mód, ahogy te tanulsz.

Szeretném, ha tudnád, bár úgy döntöttél a magad útját járod,

Mindig segíteni foglak, ha nem is értek egyet veled.

S, ha tudom is, hogy biztos léptekkel járod utad,

Nehéz elengednem kezed.

És nehéz, hogy hagyjalak hibázni téged.

Erős vagy igen, mindenre képes,

S a végén az élet csatáját megnyered,

Mert bár önálló lettél, a magad útját járod,

Örökre hozzám tartozol.”

 

„A halandóknak adott legédesebb szavak: anya, otthon, mennyország.”

 

„Köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent. Hogy valamit teremtettél a semmiből. Hogy üres zsebekből is képes voltál adni. Hogy szerettél engem, amikor nem volt bennem semmi szeretetre méltó.

Köszönöm, hogy a lehetetlent is megoldottad egyetlen mosolyoddal./ Még ha az a mosoly néha el is halványult egy kicsit./”

(Pam Brown)

 

 

„Az anya, az igazi édesanya a legcsodálatosabb ember a világon.

Ő a tündéri hang, aki jó éjt kíván,

aki mesél neked egy vidám nap után.”

(Pán Péter)

„Az életben a legtöbb szépség kettesével, hármasával, tucatjával, vagy százával bukkan fel. Rengeteg rózsa, csillag, naplemente, szivárvány, fivér és nővér, nagynéni és unokaöcs, de csupán egyetlen anya van a világon.”

(Kate Douglas Wiggin)

 

„Csodálatos az, amit egy nő megbír- egy nő, aki anya- egy anya, aki szeret.”

/Jókai Mór/

 

„Az anyák a lélek igazi tanítói.”

 

„Az egyetlen ember, aki valóban megért bennünket, az anya…”

/Yung/

 

"Az Isten nem lehet ott mindenhol,

ezért teremtette meg az anyát."

 

"Adhat néked Isten kincset, gazdagságot,

Rubinokat és gyémántot,

Márvány palotát.

Adhat pénzt, ragyoghat rajtad

drága ékszer,

Csak egyet nem adhat kétszer,

Édes, jó anyát."

(Honty Hanna)

"A lefontosabb, amit egy apa tehet a

gyermekeiért, ha szereti az anyjukat."

 

 

"Ha anya vagy, sohasem maradhatsz egyedül a gondolataidban.

Egy anya mindig kétszer gondolkodik:

egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért."

 

"Gondolkozz, ahogy apád tanított.

Élj, ahogy anyád tanított."

(Leonardo da V.)

 

"Kihűl a láng,

helyt ad a gyűlöletnek,

egy életen át csak szülők szeretnek."

"Egy lakás értelme nem a bútorok, hanem az érzés, amely eltölti ott az embereket."

(Márai)

 

"Hunyd be a szemed, üsd össze a sarkadat háromszor és mondogasd magadban:"Mindenhol jó, de legjobb otthon.""

"Az Anyám dolga, hogy ne sírjon,

ha nagyon félt, akkor behívjon,

az Apám dolga, ha ajtót nyit,

ne úgy köszöntsön, mint akárkit."

(Ismerős Arcok)

 

"Azért vagyunk a világon,

hogy valahol otthon legyünk benne."

(Tamási Áron)

 

"Ahol szeretünk, ott az otthonunk.

- Az otthon, melyet lábunk elhagyhat, de szívünk sohasem."

(Oliver Wendell Holmes)

"A kötelék, mely az igazi családot összefűzi nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm."

"Az anya a legigazabb barát, amikor

kemény, hirtelen próbákkal találjuk szemben magunkat,

amikor a hányattatások átveszik a jólét helyét."

(Washington Irving)

 


 

"Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok,

Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,

S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,

Szeretetünk is hadd legyen ajándék."

(Tóth Árpád)

 

 

 

 

"Köszönöm Istenem

az édesanyámat!

Amíg ő véd engem,

nem ér semmi bánat.

Körülvesz virrasztó, védő szeretettel,

értem éjjel-nappal

dolgozni nem restell.

Áldott teste, lelke

csak énértem fárad,

Köszönöm Istenem

az édesanyámat!"

(Dsida Jenő: Hálaadás)


"Anyám, fölnézek a

te homlokodra,

hol a dicsőség koszorúja helyett,

nehéz robotnak láncait találom,

és fölteszem rá büszke

áhitattal,

ujjongó dallal

minden szál virágom."

(Juhász Gyula: Édesanyám)

 

"Édesanyám, életem földje,

aki testem lelkem

fogantad:

vagyok, mint voltál anya

én is,

sorsom értelmét nekem

hagytad!

Így élsz a mában

és jövőben,

minden gyümölcsben,

ami érik,

visszük, visszük,

az élet lángját,

anyám, anyák

a végtelenségig."

(Várnai Zseni: Édesanyám)

 

"Az életben a család a legértékesebb ajándék, amit kaphatunk."

"Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrnak. Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete.
Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie. De még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragaszkodók kénytelenek eltűrni. S ha él bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket."

(Kun Erzsébet)

 


 

“Ha elölről kezdhetném a gyermeknevelést,
fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet.
Példálózás helyett példát mutatnék.
Nem siettetném a gyereket, hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,
Réten kószálnék, bámulnám a csillagokat.
A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék.
Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném.
Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat.
Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről
és többet a szeretet hatalmáról.”
(Diane Loomans)

 

“A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók.
Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. Azután másnap reggel elölről kezdünk mindent. Olyan folyamat ez, mint a bimbó nyílása. Virágzás, virulás és virágba borulás.

(Bernie Siegel)

 

“Az anya a család szíve, és mosolya a szívverés.”

 

“Az anyáknak megadatott az emberiség által ismert legnagyobb kincs: a tudat, hogy jobbá tehetik valaki másnak az életét.”

 

“Az egyik legértékesebb ajándék, amit anya a gyermekének adhat, a jó példa.”

 

"

Soha ne fordulj szembe a családdal, mert nem jó magányosan evezni. Ha bosszantóan kidörzsölték is csuklódat és bokádat a családi kötelékek, akkor se feledd, hogy nélkülük - nos, hát ki lennél?
A család melletted áll, ha baj van, és a legtöbb esélyt adja meg neked. Amikor a vetélkedő vezetője azt mondja: "Nevezzen meg valamit, amit a hűtőszekrényben talál", és te azt mondod, "Szótár", mire az ország túlnyomó többsége a tévé előtt azt sikítja, "Ezt a hülyét!", na, ki az, aki tapsol és azt mondja, "Jó válasz, jó válasz!"? Hát persze, hogy a családod, ugyan, ki más lehetne?
Dennis Miller

 

"A család olyan,mint egy....ház.Először az alapokra van szükség,mielőtt elkezdjük a dekorációt."

 

"Az anyai szeretet természetnél fogva feltétlen."

 

Nadányi Zoltán

Anyu

Tudok egy varázsszót, 
ha én azt kimondom, 
egyszerre elmúlik 
minden bajom, gondom.

Ha kávé keserû, 
ha mártás savanyú, 
csak egy szót kiáltok, 
csak annyit, hogy: anyu!

Mindjárt porcukor hull 
kávéba, mártásba, 
csak egy szóba került, 
csak egy kiáltásba.

Keserûbol édes, 
rosszból csuda jó lesz, 
sírásból mosolygás, 
olyan csuda-szó ez.

"Anyu, anyu! Anyu!" 
hangzik este-reggel, 
jaj de sok baj is van 
ilyen kis gyerekkel.

"Anyu! Anyu! Anyu!" 
most is kiabálom. 
Most semmi baj nincsen, 
mégis meg nem állom.

Csak látni akarlak, 
anyu, fényes csillag; 
látni, ahogy jössz, jössz, 
mindig jössz, ha hívlak.

Látni sietséged, 
angyal szelídséged, 
odabújni hozzád, 
megölelni téged.

  


 

Asztali nézet