MENÜ
Kerner Mariann - Idézet gyűjtemény
"Ébredj rá, hogy minden csak addig tart, amíg igazán jó.
A vég egy új, jobb jövő kezdete, nem pedig büntetés."

Élj, szeress, légy boldog,

És hidd el nekem:
Szeretni annyit jelent,
Mint élni valakiért,
s ez teszi szebbé az életet.

 

 

S idő állj meg egy pillanatra

S ti rohanó percek várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűek lesznek,
Csak addig várjatok!

Goethe

 

 

Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani

egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel
bennünket és annyira gyönge, hogy éppoly
szüksége van reánk, mint nekünk őreá.

 

 

 

Legyen a te forrásod áldott,

és örvendezz a te ifjúságod feleségének.
A szerelmes szarvas, és kedves zerge,
az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.

Példabeszédek könyve

 

Ím szerelmem ekkép változik, de

soha meg nem szűnik mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is. . .
Gyakran csendes a folyó, de mély!

Petőfi Sándor

 

 

Az életet véges végig együtt kell leélni,

Úgy válik el mit ér a nő és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni.

 

 

Az ember egy napon rádöbben arra,

hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az,
hogy valaki szeresse őt igazán.

Goethe

 

A szerelem a lélek selyme, a szív bársonyvirága,

melynek magvát minden szívben elültette a teremtés,
de amely csak minden ezredik szívében
érik meg igazán pompázó virággá.

 

 

Két lélek és két ifjú szív.

Van-e szebb,
mint mikor egymást meglelik?
Két lélek, amit a szeretet összeköt.
Olyan kapocs ez, amely örök.

 

Amikor megszólal az orgona zenéje

Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze
Szeretni akarlak, megtartani mindörökre.

Ady Endre

 

 

Az életet

igazán csak akkor élvezhetjük,
ha van,
akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk.

Mark Twain

 

 

Nincs többé olyan,

hogy nélküled,
Tervem és jövőm van veled.

Balzac

 

 

Jó érezni, hogy szeretlek.

Nagyon és egyre jobban,
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.

Illyés Gyula

 

 

Nem tudjuk még, de mégis jó nagyon,

Itt vagy velem, s kezedet foghatom,
Ezer veszély, szakadék mélye vár
Le fogjuk győzni, hiszen ketten vagyunk már.

Vörösmarty

 

 

Találd ki mi az: ami ha nagyon kevés,

akkor sokfelé elosztható, ha nagyon sok,
eloszthatatlan! - A szerelem.

Jókai Mór

 

 

 

Köszönöm, hogy te vagy.

Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek…

Móra Ferenc

 

Hiszem, hogy egymást szeretve,

egymást megértve, könnyebb lesz élni,
s bármi sors állna is elénkbe,
a boldogságot el fogjuk érni.

Ady

 

 

 

Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,

vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.

Pilinszky

 

Most először mondom el,

Most hinned kell nekem,
Legalább te maradj itt velem
Annyi minden változik,
S nem biztos semmi sem,
Legalább te legyél az nekem.

Demjén

 

 

Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom

Melyet vissza soha nem kérek
Szeress egy életen át, úgy, mint én téged
Akkor is ha megöregszünk
És akkor is, ha már nem élek.

Ady

 

 

Minden parázs hideg hamu

minden szó néma tátogás.
Nem kellenek szavak
Elég egy összevillanás
Még az se kell
Elég ha vagy.

Kepes Géza

 

Szeretni valakit,

az több mint egy erős érzés-
az döntés, ítélet és ígéret.

Erich Fromm

 

 

Nem érti szív, nem érti elme sem,

hogy mint szeretlek, én szerelmesem.

Kosztolányi

 

 

Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger,

a sok madár, a Hold s minden ember,
Neked adom a szívemet, senki másnak,
mellé pedig az életem ráadásnak.

Goethe

 

Akit párodul melléd rendelt az ég,

Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig"

Madách

 

 

Látni nemcsak mindig szemmel,

látni szívvel, szerelemmel,
az az igazi, a belső,
szerelmes legeslegelső.


Látni ne csak a szemeddel,
inkább a szíveddel vedd el!
Mert azt úgyis megtalálod,
amikor már nem is látod.

Látni így kell: szerelemmel,
ha látni akar az ember;
és, ha így lesz a sajátod,
akkor mindörökre látod.

Vecsek K. Mária

 

Menyasszony, Vőlegény, kik itt ültök ketten,

Éltessen sokáig titeket a kegyes Úristen nagy szeretetben.
Legyetek a földön szerencsések mindig,
Szeressétek egymást úgy, ahogyan illik.
Mivel, hogy két szívet együvé tettetek,
Sok számos éveket így éljetek.
Ha majd egyszer elhagyja lelketek földi sátorát,
Az pedig hízlalni fogja a föld porát,
Vígan szemléljétek egymástok sorsát,
S együtt bővítsétek a szentek táborát.
A házasság szentsége kötött össze titeket,
Hit, remény, szeretet forrassza össze szívetek.
Drága menyasszony! Bokrostól szálljon az áldás a fejedre,
Gyászba borult homály ne jöjjön egedre.
Napjaid teljenek s múljanak kedvedre,
Az ég gondot viseljen becses személyedre!
Drága vőlegény! Boldogítson Isten tégedet,
Krisztus előtt széppé tegye életedet.
Az égig emelje híredet, nevedet,
Segítse építészi dicsőségedet.
Az új pár méltó tiszteletére,
Ürítem poharam az ő egészségükre!

 

 

S ha jön az este,

 

langyos szél susog
fátylaid játékosan megsuhognak,
s baráti mosolyát a csillagoknak
együtt nézzük majd, ifju házasok.

 

 

Sorsunk egybeforr,

együtt megyünk tovább,
Az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm,hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem.

Vörösmarty

 

A földön senki sincsen,

Kinek lekötném szívemet.
Ezt így rendelte fenn az Isten...
Tied szívem, téged szeret!
Ó, tudtam én, el fogsz te jönni,
Zálog volt erre életem;
Az égieknek kell köszönni,
Hogy sírig őrzőm vagy nekem...

Puskin

 

 

Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert,

akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.

Hemingway

 

 


Örömöt nem nyújt az élet,

csak te nálad, csak tevéled!
Mint buborék széjjelpattan,
ha osztályos nem vagy abban!
Az ég és föld bús, kietlen,
s ami rá van rakva ékül:
a boldogság gyötrő álom
benne nékem nálad nélkül.

Tompa Mihály

 

 

Én én vagyok magamnak

s néked én te vagyok,
a te én vagy magadnak,
két külön hatalom.
S ketten mi vagyunk.
De csak ha vállalod

Radnóti

 

 


Úgy mint egy álom, mit nem fogunk fel,

Itt egy érzés, mi sohasem múlik el.
Az óránk ma végleg megáll,
A pillanat igy marad mindig már.
Az úton majd számíthatsz rám,
Együtt vár miránk a túlpart.
Ha valami fáj, ne félj, csak bújj hozzám,
Én mindig itt leszek majd

Bereczki Zoltán

 

Szeretlek szívemmel,

Szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos
Őrült szerelemmel!
Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet.

Petőfi

 

 

"

Szeretni

Tehozzád szegődtem..."

Nagy László

 

 

"


Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka,

hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom."

 

"


Legszebb a rózsa, nyáreső után ha

szirmán a vízcsepp napfényt törve reszket;
legszebb a csók, mit édesít sugára
könnyes szemeknek"

 

 

"


Soha ne félj kimondani azt,

mint vállalni a legnagyobb kockázatot.
Jövőnket és boldogságunkat adni valaki kezébe.
Engedni, hogy kétkedés nélkül bízzunk valakiben.
Elfogadni sebezhetőségünket.
Én pedig szeretlek."

 

 

"

Igézve álltam, soká, csöndesen,

És percek mentek, ezredévek jöttek,
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődnek,
És érzem: szívembe visszatér
és zuhogó, mély zenével ered meg,
mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

"
Tóth Árpád

"Ha szeretned kell, tedd ezt a semmiért,

csak a szerelemért, önmagáért."

 

 

 

"Nem a test,

hanem a lélek köt tartós házasságot."

 

 

Esküszöm hószín kezedre,

Rózsaszádra, tűzszemedre,
Hogy te léssz csak kedvesem.
Esküszöm, hogy míg csak élek,
Más szerelmet nem cserélek.

 

Csokonai

 

 

 

A szerelem nem az Idő bolondja,

bár romlás rabja arc és rózsa-ajk;
szerelmet nem merít ki hét vagy óra.
Itéletnapig szilárdan kitart.

 

 

Az élet csak egy jót ad nekünk:

Azé lehetünk, akit szeretünk.

Lope de Vega

 


A Nap kihűl, a Föld kiszárad,

az ég üres lesz nélküled,
és én senki vagyok,
ha te nem vagy velem.
Annyira szeretlek!

Sütő András

 

 Áldalak búval, vigalommal,

féltelek szeretnivalómmal,
őrizlek kérő tenyerekkel:
búzaföldekkel, fellegekkel.

József Attila

 

 

Veled boldog vagyok,

Veled szelíd vagyok,
Veled erős vagyok,
Veled nyugodt vagyok,
Veled mindig mosolygok,
Veled én, énmagam vagyok,
Nincs többé olyan, hogy nélküled,
Tervem és jövőm van veled.

Balsac

 

 

Százszor boldogok, akiket

sértetlen kötelék, jó szerelem fon át,
s nem választja el őket unt
pörpatvar, se szeszély, semmi,
csak a halál.

Horatius

 

 

 

„Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek…”
Móra Ferenc: Aranykoporsó

 

 

„De most megjártad, kedves, most az egyszer.
Ezüsthálóval foglak meg, nem menekszel.
A csillagos ég hálójába foglak,
Nekem fogadsz szót, meg a csillagoknak.

Az volt a veszted, mind a kettőnk veszte,
Az a csillagos júniusi este….

….Csak a csillagok voltak és mi ketten!
A csillagok közt szálltunk! És ijedten
és görcsösen fogtuk egymás kezét.”
Nadányi Zoltán

 

 

„… a szerelmes
Csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály;
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál.”
Vörösmarty Mihály

„Keresek egy tökéletes párnát.
Azt hiszem, valahol a tied
mellett van.”
Ashleigh Billiant
„Szeress míg csak szeretni tudsz.”
Freiligrath

„Szerelmünk olyan, mint a
ködös eső,
mely lágyan szitál- de
megárasztja a folyót.”
Afrikai közmondás„Szerelmünk olyan, mint a
ködös eső,
mely lágyan szitál- de
megárasztja a folyót.”
Afrikai közmondás„Kezemet nyújtom
Kérlek, ismerj fel
Értsd meg, amit mondok
Kérlek fogadj el
Ha nálad lesz egy kérdés
Nálam biztos lesz egy válasz
Ha választanod kell
Kérlek, engem válassz.”
Ákos

 

„Nélküled, mint az olló egy fele
- van árvább ennél?
Suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
Csak párban, mint a láb,
úgy mehetek tovább!”
Illyés Gyula: Nélküled

 

 

„A szerelem gyönyörűséges virág,
de meg kell lennie bennünk a kellő bátorságnak,
hogy irtózatos szakadék szélén szedjük.”
Stendhal

 

 

„Hogyha szeretsz add a kezed
És ne kérdezd, hogy ki vezet
És ne kérdezd, hogy hova megyünk
Csak azt kívánd
Örökre együtt legyünk!”
Love story

 

Ha majd aranygyûrû ragyog az ujjadon,
S édesanyád szívét marja a fájdalom,
Mert azt hiszi, elvisznek messzire,
S rajta kívül nem fog szeretni már senki se.
Becsüld meg jól azt az aranykarikát,
Mert cserébe hagytad el édesanyád.

 

(Ady Endre)

 

 

Megfogom kezedet,
S megígérem Neked,
hogy az élet rögös útján
végig elkísérlek.
Boldogok leszünk majd,
hisz én is szeretlek.
Amíg a szívem dobog,
hozzád mindig hű leszek.

 

...Legyen bármily hosszú is az élet,
Sírig tartó boldogságot ad,
Bátran nézhetsz az emberek szemébe,
ha betartod a szavad.

 

(Drayton)

 

 

És fogadom:
Legigazibb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek.
És nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek.

 

(Baranyi Ferenc)

 

 

Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,
Csak te, csak én, örökké s holtomiglan,
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,
Lelkünk mélyén õszintén, igazán szeretni.

 

(Stendhal)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

Asztali nézet